Ruotsi, 1.1.2017-20.9.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
RuotsiKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
70 %
70 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
79 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
17 %
28 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
44 %
51 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
62 %
65 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
51 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
25 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
70 %
73 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
62 %
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
77 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
76 %
80 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
78 %
78 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
78 %
75 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
46 %
42 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2118
Taso
2-3
7170
Taso
3-4
711