Liikunta, 2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
63 %
74 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
76 %
80 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
20 %
25 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
45 %
55 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
61 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
44 %
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
30 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
37 %
46 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
53 %
69 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
51 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
74 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
27 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
89 %
80 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
65 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
59 %
64 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
40 %
48 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
LiikuntaYleissivistävä
Taso
0-1
10
Taso
1-2
2116
Taso
2-3
6870
Taso
3-4
1014