Ruotsi, 2017

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
RuotsiKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
66 %
67 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
80 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
17 %
30 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
40 %
48 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
56 %
55 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
24 %
34 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
41 %
46 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
72 %
76 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
62 %
68 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
73 %
79 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
71 %
77 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
77 %
78 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
87 %
82 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
39 %
40 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
Taso
0-1
01
Taso
1-2
2520
Taso
2-3
6968
Taso
3-4
511