Kemia, 1.1.2019-29.10.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
KemiaKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
74 %
73 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
75 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
27 %
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
47 %
54 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
65 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
51 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
36 %
36 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
64 %
70 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
61 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
78 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
75 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
81 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
66 %
68 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
63 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
KemiaKaikki vastaajat
Taso
0-1
10
Taso
1-2
2016
Taso
2-3
6770
Taso
3-4
1213