Äidinkieli, 1.1.2020-20.9.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
76 %
73 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
82 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
19 %
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
51 %
54 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
50 %
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
31 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
54 %
46 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
79 %
69 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
64 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
84 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
18 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
85 %
79 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
84 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
59 %
63 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
58 %
48 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1417
Taso
2-3
6970
Taso
3-4
1613