Yhteiskuntaoppi, 1.1.2019-20.8.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
YhteiskuntaoppiYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
68 %
73 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
23 %
30 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
43 %
55 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
49 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
31 %
38 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
48 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
75 %
74 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
60 %
65 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
85 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
25 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
87 %
85 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
76 %
80 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
73 %
77 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
52 %
42 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
YhteiskuntaoppiYleissivistävä
Taso
0-1
50
Taso
1-2
1816
Taso
2-3
6671
Taso
3-4
1112