Liikunta, 2014

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
57 %
62 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
62 %
69 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
68 %
66 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
69 %
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
35 %
45 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
15 %
22 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
38 %
39 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
10 %
21 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
46 %
48 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
62 %
65 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
60 %
61 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
43 %
48 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
44 %
50 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
28 %
41 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
18 %
28 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
LiikuntaKaikki vastaajat
Taso
0-1
33
Taso
1-2
4032
Taso
2-3
4854
Taso
3-4
810