Käsityö, 2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
KäsityöYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
78 %
76 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
73 %
79 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
37 %
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
58 %
57 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
58 %
68 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
58 %
50 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
45 %
38 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
43 %
46 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
66 %
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
56 %
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
83 %
82 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
27 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
94 %
86 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
77 %
82 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
63 %
60 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
49 %
46 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
KäsityöYleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1913
Taso
2-3
6171
Taso
3-4
2016