Liikunta, 2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
79 %
72 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
80 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
22 %
27 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
38 %
53 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
63 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
38 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
25 %
35 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
43 %
44 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
65 %
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
55 %
62 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
77 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
29 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
82 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
70 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
68 %
70 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
45 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
LiikuntaYleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
2116
Taso
2-3
7271
Taso
3-4
712