Käsityö, 1.1.2018-11.1.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
KäsityöKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
68 %
70 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
70 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
31 %
29 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
43 %
51 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
55 %
65 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
45 %
54 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
30 %
36 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
46 %
46 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
72 %
74 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
64 %
66 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
76 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
28 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
79 %
83 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
73 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
84 %
79 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
38 %
41 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
KäsityöKaikki vastaajat
Taso
0-1
21
Taso
1-2
2417
Taso
2-3
6771
Taso
3-4
711