Äidinkieli, 1.1.2014-4.4.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
65 %
67 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
67 %
66 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
66 %
63 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
76 %
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
45 %
46 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
26 %
24 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
22 %
30 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
12 %
19 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
45 %
50 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
64 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
64 %
63 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
49 %
50 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
54 %
48 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
27 %
34 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
23 %
25 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
49 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
75 %
73 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
58 %
65 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
79 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
77 %
80 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
78 %
78 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
74 %
75 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
52 %
42 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2623
Taso
2-3
6465
Taso
3-4
911