Suomi toisena kielenä (S2), 2014

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Suomi toisena kielenä (S2)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
62 %
63 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
67 %
71 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
71 %
68 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
74 %
79 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
55 %
45 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
21 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
28 %
40 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
5.8 %
21 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
39 %
49 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
58 %
65 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
59 %
63 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
39 %
48 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
54 %
51 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
39 %
42 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
19 %
28 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Yleissivistävä
Taso
0-1
42
Taso
1-2
3531
Taso
2-3
5756
Taso
3-4
511