Yhteiskuntaoppi, 1.1.2018-8.12.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
1.1.2018-8.12.2019Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
70 %
82 %
76 %
71 %
70 %
71 %
58 %
62 %
63 %
61 %
60 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
72 %
76 %
62 %
71 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
71 %
65 %
69 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
79 %
80 %
77 %
78 %
78 %
78 %
77 %
77 %
78 %
77 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
53 %
48 %
45 %
40 %
55 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
28 %
26 %
20 %
20 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
26 %
24 %
27 %
25 %
25 %
31 %
26 %
43 %
41 %
36 %
30 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
11 %
16 %
19 %
16 %
13 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
48 %
55 %
49 %
44 %
51 %
44 %
48 %
47 %
50 %
47 %
47 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
76 %
75 %
68 %
68 %
69 %
64 %
72 %
71 %
63 %
57 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
72 %
66 %
58 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
51 %
58 %
43 %
49 %
53 %
55 %
52 %
55 %
46 %
44 %
0 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
51 %
55 %
0 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
33 %
27 %
37 %
30 %
36 %
33 %
28 %
37 %
42 %
42 %
0 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
21 %
26 %
32 %
23 %
0 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksellani aktiivisesti.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitokseni tukee TVT-koulutuksiin osallistumista. 
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
49 %
33 %
57 %
49 %
48 %
48 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
74 %
48 %
73 %
74 %
74 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
60 %
55 %
56 %
60 %
59 %
62 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
82 %
88 %
84 %
81 %
83 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
25 %
30 %
27 %
25 %
24 %
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
80 %
91 %
84 %
82 %
80 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
79 %
88 %
84 %
79 %
80 %
78 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
72 %
48 %
50 %
65 %
77 %
81 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
51 %
42 %
53 %
53 %
50 %
37 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
1.1.2018-8.12.2019Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
10130124221
Taso
1-2
193101819183530293424
Taso
2-3
6894706770735660575666
Taso
3-4
1131912117761299