Ruotsi, 1.1.2013-5.8.2021

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
1.1.2013-5.8.2021Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
67 %
76 %
78 %
72 %
70 %
66 %
63 %
59 %
56 %
64 %
62 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
65 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
69 %
70 %
62 %
66 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
57 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
63 %
60 %
59 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
79 %
82 %
80 %
83 %
79 %
80 %
80 %
83 %
78 %
78 %
71 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
47 %
39 %
39 %
38 %
50 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
28 %
27 %
28 %
21 %
20 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
20 %
17 %
16 %
16 %
19 %
17 %
19 %
33 %
31 %
29 %
24 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
6.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.5 %
9.8 %
6.8 %
6.2 %
5.9 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
43 %
50 %
51 %
46 %
45 %
40 %
39 %
44 %
42 %
38 %
39 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
61 %
63 %
64 %
66 %
61 %
64 %
57 %
63 %
65 %
61 %
49 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
56 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
63 %
61 %
52 %
51 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
49 %
49 %
54 %
53 %
50 %
56 %
45 %
51 %
45 %
44 %
0 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
46 %
55 %
0 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
23 %
25 %
31 %
26 %
24 %
24 %
19 %
23 %
30 %
21 %
0 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
15 %
16 %
12 %
0 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksellani aktiivisesti.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitokseni tukee TVT-koulutuksiin osallistumista. 
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
42 %
47 %
39 %
41 %
41 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
70 %
57 %
67 %
65 %
71 %
72 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
62 %
54 %
63 %
61 %
61 %
62 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
77 %
81 %
79 %
77 %
79 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
21 %
23 %
25 %
20 %
24 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
77 %
79 %
84 %
76 %
81 %
71 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
79 %
82 %
82 %
80 %
80 %
77 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
76 %
69 %
57 %
71 %
82 %
87 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
46 %
56 %
47 %
53 %
46 %
39 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
1.1.2013-5.8.2021Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
21201024242
Taso
1-2
2815112020254739414234
Taso
2-3
6472777470694852545160
Taso
3-4
6121169535335