Kotitalous, 2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
75 %
67 %
67 %
61 %
57 %
54 %
54 %
57 %
43 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
0 %
0 %
0 %
0 %
50 %
53 %
51 %
51 %
40 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
64 %
62 %
50 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
77 %
77 %
76 %
79 %
82 %
81 %
80 %
77 %
65 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
0 %
0 %
0 %
0 %
41 %
54 %
36 %
34 %
33 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
0 %
0 %
0 %
0 %
28 %
35 %
30 %
24 %
40 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
9.8 %
16 %
22 %
18 %
16 %
17 %
20 %
20 %
21 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
1.4 %
2.2 %
4.5 %
1.7 %
6.4 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
56 %
46 %
44 %
45 %
39 %
40 %
42 %
34 %
23 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
67 %
61 %
65 %
60 %
57 %
54 %
56 %
51 %
46 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
0 %
0 %
0 %
0 %
57 %
60 %
44 %
51 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
46 %
55 %
53 %
57 %
45 %
39 %
48 %
29 %
0 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
44 %
54 %
0 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
18 %
23 %
25 %
21 %
14 %
13 %
26 %
12 %
0 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
5.4 %
7.9 %
7.9 %
5.4 %
0 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksellani aktiivisesti.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksessani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni TVT-hankintoihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. (Ohita kysymys, jos et käy kehityskeskusteluita oppilaitoksellasi)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tunnen oppilaitokseni/kuntani kehittämistyötä ohjaavan TVT-suunnitelman sisällön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitoksellani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön oppilaitoksellani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaitokseni tukee TVT-koulutuksiin osallistumista. 
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
40 %
38 %
42 %
42 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
65 %
73 %
71 %
72 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
65 %
64 %
66 %
67 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
87 %
77 %
79 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
27 %
29 %
32 %
32 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
85 %
79 %
88 %
74 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
78 %
71 %
70 %
68 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
56 %
71 %
82 %
85 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
55 %
50 %
41 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
0110242710
Taso
1-2
222321285752545348
Taso
2-3
706670654142424040
Taso
3-4
9108712212