Uskonto, 1.1.2019-14.8.2019

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
UskontoYleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
55 %
67 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
87 %
70 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
84 %
78 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
39 %
25 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
19 %
19 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
27 %
18 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
13 %
9 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
8.5 %
6.4 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
4.9 %
6.3 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
35 %
27 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
4.9 %
5.7 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
48 %
30 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
85 %
68 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
77 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
87 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
6.1 %
5.5 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
8.4 %
7.5 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
59 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
18 %
23 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
UskontoYleissivistävä
Taso
0-1
414
Taso
1-2
7163
Taso
2-3
2422
Taso
3-4
11