Kemia, 1.1.2013-28.2.2021

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
KemiaKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
68 %
71 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
76 %
65 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
3.9 %
8 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
33 %
24 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
80 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
78 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
24 %
26 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
13 %
16 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
96 %
90 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
16 %
32 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
35 %
50 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
10 %
17 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
14 %
23 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
7.3 %
7.7 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
10 %
19 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
16 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
6.9 %
9.3 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
10 %
6.9 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
3.8 %
6.8 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
36 %
28 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
8.6 %
5.2 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
14 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
55 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
67 %
74 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
69 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
3.8 %
5.9 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
5 %
7.5 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
45 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
15 %
18 %
Vähintään viikoittain
KemiaKaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
76 %
80 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
6.1 %
8.9 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
24 %
35 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
11 %
21 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
KemiaKaikki vastaajat
Taso
0-1
1514
Taso
1-2
6461
Taso
2-3
1924
Taso
3-4
12