Ruotsi, 1.1.2012-21.11.2019

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
RuotsiKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
71 %
72 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
77 %
63 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
4.9 %
7.6 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
17 %
23 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
73 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
86 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
31 %
25 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
11 %
16 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
94 %
90 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
29 %
33 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
46 %
50 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
16 %
17 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
17 %
24 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
4.3 %
7.6 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
20 %
18 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
13 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
7.1 %
9.1 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
8.7 %
6.4 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
3.8 %
6.8 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
31 %
27 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
3.4 %
4.6 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
16 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
54 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
72 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
71 %
76 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
4.1 %
6.1 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
6.5 %
7.3 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
50 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
14 %
18 %
Vähintään viikoittain
RuotsiKaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
79 %
81 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
3.6 %
8.9 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
28 %
35 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
11 %
22 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
Taso
0-1
1213
Taso
1-2
6561
Taso
2-3
2124
Taso
3-4
12