Liikunta, 1.1.2014-6.8.2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
65 %
70 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
71 %
68 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
8.7 %
9.8 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
20 %
26 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
72 %
78 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
52 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
21 %
26 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
15 %
18 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
94 %
92 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
34 %
34 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
29 %
50 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
15 %
20 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
27 %
27 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
7.9 %
7.8 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
13 %
18 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
15 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
6.4 %
9.3 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
9.9 %
6.8 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
3.9 %
6.7 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
27 %
28 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
2.8 %
4.9 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
17 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
53 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
52 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
65 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
3.3 %
5.9 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
10 %
7.5 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
41 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
12 %
18 %
Vähintään viikoittain
LiikuntaKaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
59 %
80 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
4.3 %
9.8 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
40 %
35 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
9 %
22 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
LiikuntaKaikki vastaajat
Taso
0-1
2714
Taso
1-2
5561
Taso
2-3
1723
Taso
3-4
12