Äidinkieli, 1.1.2020-20.9.2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
54 %
61 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
87 %
69 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
92 %
82 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
54 %
30 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
29 %
18 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
28 %
18 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
24 %
9.7 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
15 %
8.1 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
4.3 %
7.2 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
45 %
32 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
10 %
6 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
63 %
30 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
94 %
70 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
92 %
74 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
98 %
78 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
7.9 %
5.3 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
7.9 %
7.6 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
52 %
51 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
19 %
18 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
ÄidinkieliKaikki vastaajat
Taso
0-1
314
Taso
1-2
5162
Taso
2-3
4423
Taso
3-4
31