Tietotekniikka, 2014

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
TietotekniikkaKaikki vastaajat
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
76 %
82 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
68 %
56 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
3.7 %
4.2 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
58 %
26 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
81 %
80 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
88 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
34 %
23 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
26 %
15 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
97 %
94 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
32 %
35 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
54 %
53 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
35 %
20 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
18 %
23 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
20 %
7 %
Vähintään viikoittain
TietotekniikkaKaikki vastaajat
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
90 %
83 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
24 %
9.9 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
TietotekniikkaKaikki vastaajat
Taso
0-1
04
Taso
1-2
3251
Taso
2-3
6041
Taso
3-4
84