Kemia, 2018

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
70 %
70 %
66 %
70 %
78 %
80 %
67 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
81 %
79 %
78 %
79 %
69 %
47 %
34 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
0 %
0 %
6.4 %
6.8 %
1.2 %
2.7 %
1.5 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
0 %
0 %
39 %
42 %
37 %
29 %
27 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
0 %
0 %
0 %
0 %
78 %
80 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
80 %
72 %
86 %
84 %
81 %
82 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
25 %
23 %
20 %
20 %
17 %
11 %
0 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
0 %
0 %
19 %
16 %
11 %
12 %
0 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
96 %
0 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
0 %
0 %
17 %
13 %
21 %
20 %
0 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
0 %
0 %
38 %
40 %
41 %
35 %
0 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
0 %
0 %
0 %
0 %
11 %
9.4 %
0 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
0 %
0 %
22 %
19 %
14 %
10 %
0 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
0 %
0 %
5.2 %
7.2 %
8.6 %
7 %
0 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
8.7 %
9.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
15 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
7.5 %
5.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
11 %
8.4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
2.9 %
3.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
35 %
33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
6.9 %
6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
17 %
14 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
56 %
52 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
70 %
68 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
73 %
67 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
3.5 %
4.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
3.7 %
4.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
48 %
45 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
16 %
11 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vähintään viikoittain
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
0 %
0 %
78 %
80 %
76 %
77 %
87 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
0 %
0 %
9.2 %
5.7 %
7.9 %
5.9 %
0 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
0 %
0 %
26 %
30 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
0 %
0 %
13 %
14 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
14251317354
Taso
1-2
68596458576636
Taso
2-3
18162223372550
Taso
3-4
00222410