Englanti, 1.1.2018-18.6.2019

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
1.1.2018-18.6.2019Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
67 %
55 %
63 %
69 %
73 %
77 %
78 %
81 %
80 %
72 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
85 %
82 %
83 %
86 %
84 %
79 %
74 %
63 %
38 %
20 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.2 %
12 %
1.4 %
2 %
2.1 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
30 %
21 %
14 %
13 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
80 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
90 %
87 %
92 %
89 %
88 %
92 %
88 %
89 %
83 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
36 %
37 %
43 %
36 %
33 %
23 %
28 %
23 %
13 %
0 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
15 %
15 %
11 %
6.1 %
0 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
95 %
0 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
32 %
28 %
34 %
26 %
0 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
54 %
55 %
51 %
54 %
0 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
18 %
13 %
0 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
27 %
22 %
19 %
11 %
0 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
2.1 %
7 %
5.1 %
5.8 %
0 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
23 %
16 %
25 %
23 %
20 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
15 %
16 %
17 %
14 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
8.4 %
11 %
9.8 %
8.3 %
9.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
9.2 %
9.2 %
8.6 %
8.8 %
6.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
4.7 %
2.7 %
4.5 %
5.5 %
3.6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
33 %
42 %
41 %
32 %
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
5.6 %
5.4 %
6.6 %
4.8 %
4.3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
20 %
21 %
22 %
19 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
57 %
58 %
62 %
56 %
56 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
75 %
77 %
76 %
76 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
68 %
75 %
73 %
67 %
73 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
5.5 %
2.7 %
4 %
6.2 %
5.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
7.3 %
4.9 %
5.5 %
7.6 %
4.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
54 %
55 %
54 %
54 %
54 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
17 %
11 %
17 %
16 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vähintään viikoittain
1.1.2018-18.6.2019Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
83 %
86 %
83 %
94 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
3 %
4.6 %
5.9 %
2.8 %
0 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
29 %
29 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
13 %
16 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
1.1.2018-18.6.2019Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
1111101117715263
Taso
1-2
66676367687460516154
Taso
2-3
22222621151923443236
Taso
3-4
1111101327