Ruotsi, 2017

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
71 %
76 %
75 %
83 %
77 %
74 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
85 %
85 %
81 %
69 %
44 %
18 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
0 %
6 %
13 %
1.5 %
2 %
1.7 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
0 %
18 %
22 %
20 %
12 %
13 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
0 %
0 %
0 %
79 %
73 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
86 %
89 %
86 %
83 %
81 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
33 %
26 %
26 %
18 %
13 %
0 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
0 %
12 %
11 %
12 %
6.6 %
0 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
0 %
0 %
0 %
95 %
96 %
0 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
0 %
30 %
26 %
35 %
30 %
0 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
0 %
47 %
49 %
45 %
45 %
0 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
0 %
0 %
0 %
21 %
13 %
0 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
0 %
22 %
20 %
20 %
9 %
0 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
0 %
2.5 %
7 %
3.9 %
5 %
0 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
17 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
9.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
5.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
7.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
2.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
26 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
2.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
53 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
72 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
70 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
4.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
4.7 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
50 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
9.5 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vähintään viikoittain
Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
0 %
82 %
82 %
77 %
76 %
95 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
0 %
3.2 %
5.1 %
5.7 %
2.1 %
0 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
0 %
24 %
29 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
0 %
8.9 %
15 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
20815362
Taso
1-2
687765496253
Taso
2-3
121619453140
Taso
3-4
001315