Kemia, 2013

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
KemiaKaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
52 %
52 %
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter).
75 %
74 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
73 %
71 %
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
43 %
36 %
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
64 %
60 %
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja).
97 %
96 %
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync).
70 %
63 %
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit).
52 %
52 %
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
96 %
93 %
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
57 %
55 %
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+).
60 %
62 %
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin.
89 %
85 %
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni.
94 %
94 %
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet.
76 %
72 %
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen.
88 %
87 %
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä.
75 %
71 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen.
89 %
75 %
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden.
90 %
90 %
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen.
79 %
82 %
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa.
29 %
33 %
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
100 %
99 %
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita).
89 %
78 %
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
92 %
81 %
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä).
55 %
34 %
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
90 %
59 %
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia).
81 %
34 %
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa.
94 %
86 %
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
92 %
81 %
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita.
81 %
83 %
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa.
40 %
31 %
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync).
22 %
20 %
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit).
12 %
9.3 %
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit).
84 %
82 %
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta.
36 %
28 %
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
34 %
31 %
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle.
93 %
90 %
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen).
86 %
76 %
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely).
39 %
29 %
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi).
36 %
30 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
KemiaKaikki vastaajat
Taso
0-1
44
Taso
1-2
2943
Taso
2-3
4742
Taso
3-4
2011