Tietotekniikka, 1.1.2019-1.10.2020

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
TietotekniikkaKaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
80 %
62 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
95 %
87 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
67 %
47 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
82 %
62 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
31 %
46 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
43 %
69 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
81 %
75 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
39 %
34 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
50 %
24 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
28 %
7.1 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
52 %
9.6 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
88 %
51 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
38 %
27 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
82 %
36 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
87 %
75 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
TietotekniikkaKaikki vastaajat
Taso
0-1
02
Taso
1-2
1444
Taso
2-3
6548
Taso
3-4
215