Liikunta, 1.1.2014-6.8.2020

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
LiikuntaKaikki vastaajat
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
46 %
57 %
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter).
61 %
69 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
65 %
82 %
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
50 %
46 %
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
54 %
63 %
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja).
96 %
96 %
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync).
73 %
69 %
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit).
52 %
56 %
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
93 %
92 %
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
50 %
55 %
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+).
73 %
69 %
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin.
80 %
84 %
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni.
89 %
92 %
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet.
78 %
76 %
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen.
85 %
89 %
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä.
70 %
75 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen.
73 %
77 %
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden.
89 %
90 %
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen.
84 %
82 %
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa.
26 %
33 %
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
98 %
99 %
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita).
80 %
80 %
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
86 %
85 %
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä).
40 %
40 %
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
65 %
60 %
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia).
39 %
35 %
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa.
82 %
86 %
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
80 %
84 %
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita.
83 %
83 %
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa.
26 %
34 %
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync).
21 %
30 %
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit).
9.1 %
13 %
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit).
97 %
94 %
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta.
64 %
53 %
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
56 %
47 %
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle.
93 %
91 %
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen).
78 %
80 %
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely).
42 %
35 %
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi).
40 %
34 %
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. *
23 %
19 %
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja.
74 %
73 %
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. 
50 %
64 %
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä.
95 %
93 %
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat.
53 %
56 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa).
56 %
57 %
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). 
7.4 %
15 %
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa.
4.9 %
7.9 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
31 %
42 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
41 %
61 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
68 %
45 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
71 %
67 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
57 %
73 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
27 %
34 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
9.2 %
22 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
4.6 %
5.8 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
6.9 %
7.4 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
39 %
45 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
28 %
29 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
14 %
30 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
50 %
72 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
LiikuntaKaikki vastaajat
Taso
0-1
73
Taso
1-2
5347
Taso
2-3
3543
Taso
3-4
56