Matematiikka, 2021

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
66 %
63 %
60 %
57 %
51 %
57 %
47 %
57 %
52 %
57 %
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
73 %
78 %
78 %
77 %
0 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
90 %
86 %
84 %
84 %
79 %
80 %
76 %
79 %
72 %
0 %
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
58 %
57 %
59 %
47 %
0 %
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
70 %
68 %
67 %
65 %
0 %
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
99 %
99 %
98 %
0 %
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
74 %
76 %
70 %
0 %
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
62 %
60 %
65 %
54 %
0 %
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
98 %
93 %
96 %
96 %
0 %
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
62 %
59 %
65 %
60 %
0 %
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
67 %
65 %
58 %
0 %
Ymmärrän internetin päivittäiset tietoturvariskit ja osaan varautua niihin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
90 %
91 %
0 %
Ymmärrän henkilötietojen käyttöön liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan ne huomioon oppijoiden tietoja käsitellessäni.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
95 %
0 %
Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset tietolähteet.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
77 %
76 %
0 %
Osaan käyttää hakukoneita ja valita tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon löytämiseen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
89 %
0 %
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan ja vertailemaan tietolähteitä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
75 %
73 %
0 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
87 %
88 %
0 %
Osaan arvioida verkosta saadun tiedon luotettavuuden.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
91 %
92 %
0 %
Osaan ohjata oppijoita kriittisen medialukutaidon omaksumiseen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
80 %
79 %
0 %
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
30 %
25 %
34 %
30 %
0 %
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
99 %
99 %
99 %
100 %
0 %
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
89 %
88 %
91 %
88 %
0 %
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
93 %
93 %
93 %
92 %
0 %
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
62 %
56 %
65 %
56 %
0 %
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
92 %
92 %
91 %
89 %
0 %
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
85 %
82 %
82 %
0 %
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
96 %
94 %
95 %
95 %
0 %
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
94 %
91 %
92 %
92 %
0 %
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
84 %
82 %
80 %
0 %
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
48 %
42 %
58 %
44 %
0 %
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
38 %
44 %
38 %
25 %
0 %
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
22 %
23 %
25 %
15 %
0 %
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
97 %
96 %
92 %
86 %
0 %
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
67 %
64 %
57 %
35 %
0 %
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
56 %
47 %
50 %
35 %
0 %
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
96 %
94 %
96 %
94 %
0 %
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
93 %
88 %
90 %
87 %
0 %
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
52 %
47 %
48 %
42 %
0 %
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
45 %
45 %
47 %
38 %
0 %
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. *
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
28 %
0 %
0 %
0 %
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
81 %
75 %
0 %
0 %
0 %
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. 
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
66 %
64 %
0 %
0 %
0 %
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
95 %
0 %
0 %
0 %
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
60 %
56 %
0 %
0 %
0 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
72 %
73 %
0 %
0 %
0 %
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). 
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
43 %
31 %
0 %
0 %
0 %
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
41 %
37 %
0 %
0 %
0 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
59 %
49 %
46 %
39 %
38 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
53 %
57 %
57 %
60 %
58 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
27 %
25 %
25 %
25 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
45 %
50 %
42 %
38 %
40 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
62 %
60 %
61 %
60 %
62 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
38 %
33 %
34 %
35 %
33 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
19 %
21 %
19 %
21 %
23 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
8.4 %
11 %
8.8 %
7.9 %
6.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
17 %
25 %
21 %
15 %
13 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
72 %
66 %
61 %
60 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
26 %
33 %
38 %
41 %
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
52 %
47 %
47 %
46 %
39 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
80 %
73 %
74 %
72 %
70 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
23455221430
Taso
1-2
39444648553030222846
Taso
2-3
50454443344044434518
Taso
3-4
88645292534226