Yhteiskuntaoppi, 1.1.2018-8.12.2019

« Takaisin

Seuraan sosiaalisen median verkostoja oppiakseni uutta.

Vastausten jakauma
YhteiskuntaoppiKaikki vastaajat
112.88.7
215.814.3
39.610.7
437.739.0
523.626.7

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo 2.0)