Suomi toisena kielenä (S2), 2014

« Takaisin

Rakennan opetukseni oppikirjan mukaan.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Yleissivistävä
17.78.3
233.721.0
36.710.9
448.155.8
53.83.9

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo -2.0)