Suomi toisena kielenä (S2), 2018

« Takaisin

Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
152.953.8
223.620.5
37.79.7
410.112.5
54.83.1

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)