Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2018-26.9.2020

« Takaisin

Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
142.557.8
227.722.4
39.89.3
416.58.7
52.40.9

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)