Yhteiskuntaoppi, 1.1.2018-8.12.2019

« Takaisin

Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.

Vastausten jakauma
YhteiskuntaoppiKaikki vastaajat
18.53.1
223.311.0
325.617.5
436.351.7
55.516.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Osaaminen (painoarvo 2.0)