Suomi toisena kielenä (S2), 2018

« Takaisin

Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
159.667.5
224.517.0
38.28.7
45.35.2
51.40.9

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)