Suomi toisena kielenä (S2), 2018

« Takaisin

Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
146.654.2
222.618.0
38.77.7
417.314.6
53.84.8

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)