Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2014-29.10.2020

« Takaisin

antaa oppilaille mahdollisuuden käyttää parempia tietolähteitä

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
11.10.6
23.43.6
312.514.3
462.964.6
519.716.5

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo 2.0)