Ruotsi, 1.1.2012-6.8.2020

« Takaisin

auttaa oppilaita kehittämään taitojaan suunnitella ja ohjata omaa työskentelyään

Vastausten jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
11.71.4
215.912.5
339.236.4
440.845.6
52.13.6

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo 2.0)