Vastausten jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
16.06.2
222.117.4
340.739.7
427.829.2
53.56.8

Vastausvaihtoehdot

  1. Minulla on vähän tai ei yhtään kokemusta sellaisen oppimisympäristön hallinnasta, jossa oppilaat työskentelevät tietokoneilla tai muilla laitteilla. Koen itseni varmimmaksi työskennellessäni perinteisemmillä työkaluilla, ilman tieto- ja viestintäteknologiaa. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Opettaessani sellaisessa ympäristössä, jossa oppilailla on tietokoneet tai muut laitteet käytössään, minusta tuntuu joskus haastavalta hallita tilannetta. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Pystyn ohjaamaan oppilaiden digitaalista työskentelyä, mutta tällöin keskityn pääasiallisesti digitaalisen työskentelyn avustamiseen enkä oppilaiden oppimisen edistämiseen. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Pystyn tehokkaasti ohjaamaan oppilaita heidän työskennellessään digitaalisessa ympäristössä ja tukemaan samalla myös heidän oppimistaan. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Pystyn opettamaan oppilaita tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä, ja pystyn tukemaan oppilaita yksilöllisesti oppimisessa sekä teknisissä ongelmissa. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)