Vastausten jakauma
Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
13.86.25.78.100000
27.59.511.012.700000
333.536.736.635.300000
436.429.830.931.600000
516.717.114.411.800000

Vastausvaihtoehdot

  1. Minulla on vähän tai ei yhtään kokemusta sellaisen oppimisympäristön hallinnasta, jossa oppilaat työskentelevät tietokoneilla tai muilla laitteilla. Koen itseni varmimmaksi työskennellessäni perinteisemmillä työkaluilla, ilman tieto- ja viestintäteknologiaa. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Opettaessani sellaisessa ympäristössä, jossa oppilailla on tietokoneet tai muut laitteet käytössään, minusta tuntuu joskus haastavalta hallita tilannetta. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Pystyn ohjaamaan oppilaiden digitaalista työskentelyä, mutta tällöin keskityn pääasiallisesti digitaalisen työskentelyn avustamiseen enkä oppilaiden oppimisen edistämiseen. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Pystyn tehokkaasti ohjaamaan oppilaita heidän työskennellessään digitaalisessa ympäristössä ja tukemaan samalla myös heidän oppimistaan. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Pystyn opettamaan oppilaita tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä, ja pystyn tukemaan oppilaita yksilöllisesti oppimisessa sekä teknisissä ongelmissa. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)