Yhteiskuntaoppi, 1.1.2018-8.12.2019

« Takaisin

Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.

Vastausten jakauma
YhteiskuntaoppiKaikki vastaajat
11.51.2
211.311.3
319.221.5
451.752.5
515.513.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Toimintatavat (painoarvo 2.0)