Yhteiskuntaoppi, 1.1.2018-8.12.2019

« Takaisin

Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.

Vastausten jakauma
YhteiskuntaoppiKaikki vastaajat
12.02.0
29.912.2
322.518.9
449.849.8
515.616.9

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)