Ruotsi, 1.1.2012-6.8.2020

« Takaisin

Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.

Vastausten jakauma
RuotsiKaikki vastaajat
12.22.4
29.97.6
315.812.9
452.955.1
519.221.9

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)