Suomi toisena kielenä (S2), 2018

« Takaisin

Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vastausten jakauma
Suomi toisena kielenä (S2)Kaikki vastaajat
11.02.0
210.512.0
36.29.2
443.144.8
537.831.5

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)