Kemia, 2013

« Takaisin

IMovie

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 211 vastaajaa / 3.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 31 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 8.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
24

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Erilaisten tilanteiden/töiden kuvaaminen45
Esitykset39
Oppilaiden oma työskentely35
Dokumentit ja elokuvat32
Dokumentointi29
Editointi26
Motivointi26
Havainnollistaminen23