Kotitalous, 2014

« Takaisin

IMovie

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 664 vastaajaa / 13.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 91 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 8.10.2012.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KotitalousKaikki vastaajat
313

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kotitalous

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Esitykset74
Oppilaiden oma työskentely70
Dokumentit ja elokuvat45
Erilaisten tilanteiden/töiden kuvaaminen38
Editointi33
Yhteisöllinen tuottaminen32
Motivointi24
Projektityö23