Ranska, 1.1.2014-7.6.2020

« Takaisin

YouTube

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 6973 vastaajaa / 81.1 % (8593 vastaajasta). Heistä 1762 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RanskaKaikki vastaajat
9681
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
RanskaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin119
1-2 kertaa kuukaudessa1124
Viikoittain6754
Päivittäin1112
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
RanskaKaikki vastaajat
En ollenkaan03
Harvemmin1121
1-2 kertaa kuukaudessa5636
Viikoittain2236
Päivittäin114
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
RanskaKaikki vastaajat
Musiikkivideot ja -näytteet2311
Huvi236
Motivointi2312
Esitelmät152
Havainnollistaminen1519
Virittäytyminen aiheeseen1513
Oppilaiden oma työskentely82
Lisätiedon etsiminen87