Kemia, 2013

« Takaisin

YouTube

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4056 vastaajaa / 71.5 % (5675 vastaajasta). Heistä 958 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
7371
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
KemiaKaikki vastaajat
En ollenkaan00
Harvemmin00
1-2 kertaa kuukaudessa00
Viikoittain00
Päivittäin00
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
KemiaKaikki vastaajat
Havainnollistaminen8875
Lisätiedon etsiminen3833
Virittäytyminen aiheeseen3854
Asioiden opettaminen3629
Aiheen alustaminen2837
Huvi1625
Musiikkivideot ja -näytteet1455
Esitykset1421