Kemia, 2013

« Takaisin

Pinterest

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 262 vastaajaa / 4.6 % (5675 vastaajasta). Heistä 37 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
05

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Asioiden ideointi84
Opetusideoiden etsiminen81
Oman opetuksen suunnittelu57
Lisätiedon etsiminen30
Opetettavien asioiden läpikäyminen11
Englannin opetus3
Esitykset3