Kemia, 1.1.2013-25.11.2020

« Takaisin

Pinterest

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2158 vastaajaa / 18.0 % (11962 vastaajasta). Heistä 410 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
KemiaKaikki vastaajat
218

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Kemia

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan1
Harvemmin9
1-2 kertaa kuukaudessa27
Viikoittain49
Päivittäin14
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan32
Harvemmin30
1-2 kertaa kuukaudessa24
Viikoittain12
Päivittäin1
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Opetusideoiden etsiminen12
Asioiden ideointi11
Oman opetuksen suunnittelu9
Lisätiedon etsiminen4
Opetettavien asioiden läpikäyminen1
Idésökning1
Inspiration1
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen0