Ruotsi, 2014

« Takaisin

Pinterest

Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 709 vastaajaa / 14.4 % (4921 vastaajasta). Heistä 107 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.

Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
RuotsiKaikki vastaajat
214

Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Ruotsi

Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
Kaikki vastaajat
En ollenkaan0
Harvemmin0
1-2 kertaa kuukaudessa0
Viikoittain0
Päivittäin0
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
Kaikki vastaajat
Opetusideoiden etsiminen90
Asioiden ideointi73
Oman opetuksen suunnittelu63
Lisätiedon etsiminen32
Idésökning8
Opetettavien asioiden läpikäyminen7
Inspiration7
Valmiiden havainnollistavien esimerkkien etsiminen7